Thứ ba, 12/11/2019 - 08:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Yên Lạc 1

Thông báo công khai chất lượng giáo dục học kì I, năm học 2018- 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

 

PHÒNG GD& ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG TH YÊN LẠC I

 

 
  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                THÔNG BÁO                    BIỂU MẪU 06

Công khai chất lượng giáo dục học kì I, năm học 2018- 2019

             (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD và ĐT)                            Đơn vị: học sinh

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

298

70

71

53

55

49

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)

298

(100)

70

(100)

71

(100)

53

(100)

55

(100)

49

(100)

III

Số học sinh chia theo năng lực

298

70

71

53

55

49

1

      Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

193 (64,8)

47

(67,1)

39

(54,9)

33

(62,3)

32

(58,3)

42

(85,7)

 

     Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

97

(32,5)

22

(31,48)

30

(42,29)

19

(35,8)

19

(34,5)

7

(14,3)

2

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

8 (2,7)

01

(1,42)

02

(2,81)

01

(1,9)

04 (7,2)

0

IV

Số học sinh chia theo phẩm chất

298

70

71

53

55

49

1

         Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

76

55

(78,58)

54

(76,1)

33

(62,3)

37

(62,3)

42

(85,7)

 

          Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

177

14

(20)

17

(23,9)

20

(37,7)

18

(32,7)

7

(14,3)

2

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

1

01

(1,42)

0

0

0

0

V

Số học sinh chia theo kết quả học tập

298

70

71

53

55

49

 

Hoàn thành tốt

(Tỷ lệ so với tổng số)

77

(30,31)

45

(64,3)

50

(57,8)

26

(49)

22

(40)

20

(40,8)

1

Hoàn thành

(Tỷ lệ so với tổng số)

  173

(68,12)

26

(31,4)

28

(39,4)

25

(47,2)

30

(56,37)

29

(59,2)

2

Chưa hoàn thành

 (Tỷ lệ so với tổng số)

 

09

(1,57)

03

(4,3)

02

(2,8)

02 (3,8)

02 (3,63)

0

VI

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

298

70

71

53

55

49

1

Tổ chức các HĐ văn thể

298

70

71

53

55

49

2

Trải nghiệm – dã ngoại

290

65

66

53

55

49

……

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

                Yên Lạc, ngày 11 tháng 01 năm 2019
                   Thủ trưởng đơn vị

 

 

                    Hoàng Thị Liên
 

 

VII

Tổng hợp kết quả cuối năm

254

60

52

46

40

56

1

Hoàn thành chương trình lớp học (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

2

Lên lớp (sau khi thi lại)

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

3

Kiểm tra lại

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

4

Chưa hoàn thành chương trình (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

5

Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

VI

Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 11 : 124
Năm 2019 : 2.980