Friday, 05/06/2020 - 18:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Yên Lạc 1

PHIẾU HỌC TẬP DÀNH CHO HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ NGÀY 30/03/2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

BÀI TẬP ÔN Ở NHÀ HỌC SINH LỚP 1

Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020

MÔN TOÁN

Bài 1. Đúng ghi  Đ, sai ghi S:

13 - 3 = 16 - 3                                             19 – 7 > 17 – 7 

17 - 2 < 18 - 4                                             16 – 5 < 19 – 9

15 - 2 = 18 - 5                                             10 + 4 = 19 – 5

Bài 2. Điền số tròn chục vào ô trống.

 

20

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

40

 

 

 

Bài 3. Viết các số:    30,  90,  10,  50,  60 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn:…………………………………….

b) Từ lớn đến bé:…………………………………….

Bài 4.  Điền dấu (+,  -): 

a) 4…..4…..4 = 4                          c) 4…..4…..4…..4 = 8            

b) 4…..4…..4 = 12                        d) 4…..4…..4…..4 = 0

Bài 5. Ngân có 8 nhãn vở, Tùng có 10 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Bài 6.  Mẹ mua 15 quả cam, mẹ biếu bà 4 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?

 

MÔN TIẾNG VIỆT

 

I. Đọc bài:                           Dê con trồng củ cải

Cô giáo giao cho Dê Con một miếng đất nhỏ trong vườn trường để trồng rau cải củ. Dê Con chăm chỉ, khéo tay nhưng lại hay sốt ruột. Làm đất xong, Dê Con đem hạt cải ra gieo. Chẳng bao lâu, hạt mọc thành cây. Dê Con sốt ruột, ngày nào cũng nhổ cải lên xem đã có củ chưa. Nhổ lên rồi lại trồng xuống. Cứ như thế, cây không sao lớn được.

- Đọc thầm bài: “ Dê Con trồng củ cải ”, em hãy khoanh tròn vào chữ cái   đặt trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Dê Con tính tình thế nào?

A. Chăm chỉ nhưng không khéo tay      B. Khéo tay nhưng không chăm chỉ.

C. Chăm chỉ, khéo tay nhưng hay sốt ruột.      D. Chăm chỉ nhưng cẩu thả.

Câu 2: Khi hạt mọc thành cây, Dê Con làm gì?

       A. Ra vườn ngắm rau cải.                       B. Nhổ cải lên rồi lại trồng xuống.

C. Không trồng rau nữa.                             D. Gieo thêm hạt cải.

Câu 3: Kết quả của câu chuyện thế nào?

A. Cây cải có lá nhưng không có củ.           B. Cây cải không có lá.

C. Cây cải không lớn                                   D. Cây cải bị chết.

Câu 4: Từ nào viết đúng chính tả?

A. trăm chỉ                   B. chăm chỉ               C. chăm trỉ             D.   trăm trỉ

II. Chính tả (Nghe – viết)

Bài viết: Chú thợ xây (vở Bài tập Tiếng Việt trang 57)

Bài tập:  Điền vào chỗ trống cho đúng:

- s hay x?

        mùa ....uân               cây ...ấu             quả ...oài                  ngôi ....ao

- ai hay ay?

    thợ m....                    ớt c....                 hoa m....                   v... mượn

 

 

BÀI TẬP ÔN Ở NHÀ HỌC SINH LỚP 2

Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020

MÔN TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính. 

20 - 5         30 - 8              60 - 19             90 - 36        70 - 52

 Bài 2. Tìm x

a,   x + 4 = 40                        b,    12 + x = 60        c,    x + 15 = 30  

Bài 3: Mẹ có 50 quả cam, mẹ đem biếu bà 25 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

số tròn chục liền sau của 85 là:

                                     A.    86

                                     B.  84

                                     C.  90

                                     D.  80

 

                                      MÔN TIẾNG VIỆT

1. Luyện từ và câu:  dùng dấu chấm ngắt đoạn văn sau thành năm câu, rồi viết lại cho đúng chính tả:

   Đầu năm học mới , Huệ nhận được quà của bố đó là một chiếc cặp rất xinh cặp có quai đeo hôm khai giảng, ai cũng phải nhìn Huệ với chiếc cặp mới Huệ thầm hứa chăm học học giỏi cho bố vui lòng.

 

BÀI TẬP ÔN Ở NHÀ HỌC SINH LỚP 3

Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020

MÔN TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 243 : 3

b. 778 : 4

c. 175 : 5

d. 576 : 6

 

        Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 672 : 3 + 98

b. (783-125) x 3 ;

c. 2436 - ( 613 + 120)

d.  672 +  316 : 4

 

>

<

=

        Bài 3:

 

a. 234 x 2  ….  145 +241

b. 672 + 10 …  420 +216

c. 124 : 2 …. 423 : 3

d. 531 + 5…. 462 = 100

 

        Bài 4:

        Thửa ruộng thứ nhất thu được 467kg cà chua, Thửa ruộng thứ hai thu được                   số cà chua gấp đôi thửa ruộng thứ nhất. Hỏi cả hai thửa ruộng thu được tất cả bao nhiêu ki lô gam cà chua?

 

MÔN TIẾNG VIỆT

Câu 1: Điền vào chỗ trống: l hay n. Bài “Người con gái anh hùng” (SGK                      Tiếng Việt lớp 3 Tr. 11) và viết bài vào vở.

Câu 2 :Tìm bộ phận trả lời câu hỏi “Khi nào?”

 Mẹ đi làm về khi trời đã gần tối.

 Những chú gà chạy nháo nhác khi trời đổ mưa.

 Chú dê con kêu be be khi lạc mẹ.

 

BÀI TẬP ÔN Ở NHÀ HỌC SINH LỚP 4

Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020

MÔN TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

     a) 9090 : 88         b) 3995 : 17              c) 7990 : 34        d) 209 600 : 400

Bài 2. Đọc tên các góc vuông, nhọn, tù, bẹt  có trong hình sau: 

 

 

                                                           M      N         P

 

 

                                 

                                      X                          O                           Y                    

Các góc vuông là:.................................................................................................

...............................................................................................................................

Các góc nhọn là:....................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Các góc tù là:.........................................................................................................

Các góc bẹt là:.......................................................................................................

...............................................................................................................................

Bài 3: Một khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 300 m, chiều dài hơn chiều rộng là 60m. Tính  diện tích khu vườn đó.

Bài 4: Trung bình cộng số học sinh hai lớp 4A và 4B là 35 học sinh, lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là 4 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

Tiếng Việt:

Luyện từ và câu:

1. Tìm động từ trong câu:

Đến bây giờ, Vân vẫn không quên được khuôn mặt hiền từ, mái tóc bạc, đôi mắt đầy thương yêu và lo lắng của ông.

2. Tìm các danh từ có trong đoạn thơ sau:

                   Quê hương là cánh diều biếc

                   Tuổi thơ con thả trên đồng

                   Quê hương là con đò nhỏ

                   Êm đềm khua nước ven sông.

 

BÀI TẬP ÔN Ở NHÀ HỌC SINH LỚP 5

Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020

MÔN TOÁN

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a .4352m = ....km

b.15ha = ...km2

c  .2cm2 5mm2 =...cm2 ;

d. 8m 6dm = …m ;

e. 30g = …..kg ;

g. 3kg 5g = ……kg

Bài 2.

a) Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

        21,053 ; 21,035 ; 21,305 ; 21,350

b) Tìm tỉ số phần trăm của hai số 21,84 và 62,4.

Bài 3. Tính nhẩm

a. 2,571 x 1000 = ……….

b. 2,23 : 100 = ……....

c. 0,1 x 100 = …………..

d. 1,68 : 0,01 = ………..

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a. 64,307 + 5,347

b. 809,3 - 25,48

c. 2,108 x 43

d. 864 : 2,4

Bài 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích  bằng diện tích mảnh đất hình vuông cạnh 25m . Tính chu vi của thửa ruộng đó.

Bài 6

   Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một cửa hàng bỏ ra 6000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó lãi 15%. Vậy số tiền lãi của cửa hàng là:

A. 60000 đồng

B. 900 000 đồng

C. 6 900 000 đồng

D. 5 100 000

MÔN TIẾNG VIỆT

I. Chính tả:

  Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào tiếng in đậm để hoàn chỉnh đoạn thơ:

Anh đi làng hoi thăm chừng

Làng xưa, anh vân nhớ từng người xa

Hôm nay như trơ lại nhà

Bưa cơm dưa muối cung là liên hoan

Non cao rực rơ ánh vàng

Đêm rằm vằng vặc bến Giàng trăng lên.

                                Tố Hữu

II. Luyện từ và câu:

1. Xác định các danh từ, động từ, tính từ trong hai câu thơ của Bác Hồ:

“ Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.”

2. Chọn quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

a. Những cái bút………tôi không còn mới………vẫn tốt.

b. Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh ………..máy bay……..kịp cuộc họp ngày mai.

c.……….trời mưa rất to………nước sông dâng cao.

d.……….cái áo không đẹp………..nó là kỉ niệm của những ngày chiến đấu anh dũng.

3. Tìm 3 từ ngữ dùng để miêu tả:

a. Làn da

b. Khuôn mặt

c. Mái tóc

d. Vóc dáng

III. Tập làm văn:

Đề bài: Hãy viết bài văn tả hình dáng, tính tình và tác phong của một chú bộ đội mà em quen biết.

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 5
Tháng 06 : 96
Năm 2020 : 3.713