Friday, 05/06/2020 - 20:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Yên Lạc 1

PHIẾU HỌC TẬP DÀNH CHO HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ NGÀY 26/03/2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

BÀI TẬP ÔN Ở NHÀ HỌC SINH LỚP 1

Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020

MÔN TOÁN

Bài 1. Điền số

a) Số liền trước số 13 là ………                b) Số liền trước số 20 là …………

c) Số liền trước  số 15là …………            d) Số liền sau số 13 là …………

e) Số liền sau số 15là …………                g) Số liền sau số 18 là …………

Bài 2. Điền só

a) 20 gồm có….  chục và ….. đơn vị       d) 10gồm có …...chục và…..đơn vị

b) 12 gồm có ….. chục và ….đơn vị        e) 15 gồm có …. chục và ….đơn vị

c)14 gồm có …. chục và …. đơn vị         g) 16 gồm có …. chục và … đơn

Bài 3. Đặt tính rồi tính

13+ 5          10 + 9                   12 – 2               19 – 4               17 +2

Bài 4. Tính nhẩm

  1. + 3 – 4 = …….                                    15 – 2 + 3 = ………
  2. – 5 – 1 = …….                                    19 – 6 + 6 = ………

Bài 5. Hồng có 16 que tính, Hồng được bạn cho thêm 2 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Bài 6. Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 4 cm rồi đặt tên cho đoạn thẳng đó.

…………………………………………………………………….

Bài 7. Trong các số 2,12,3,15,4,16,18,2,19,17, 1.

 - Số có một chữ số là :………………………………

- Số có hai chữ số là :………………………………

 

Bài 8: Đếm các số từ 20 đến 50

 

                                              TIẾNG VIỆT

I. Đọc thầm bài Hoa ngọc lan và trả lời các câu hỏi. Sau đó khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

HOA NGỌC LAN

    Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm.

Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà.

Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em.

1/ Cây hoa ngọc lan nhà bà em được trồng ở đâu?

a. Trồng ở sau vườn

b. Trồng ở đầu hè

c. Trồng ở giữa sân

2/ Nụ hoa lan màu gì?

a. Màu bạc trắng

b. Màu xanh thẫm

c. Màu trắng ngần

3/ Hương hoa lan thơm như thế nào?

a. Hương lan thơm nồng nàn

b. Hương lan thơm ngan ngát

c. Hương lan thơm sực nức

II. Nhìn chép: Vào vở ô li  Bài hoa ngọc lan15 phút

III. Bài tập: (10 phút)

1. l hay n:

cỏ …..on, ……on bia, kỉ …….iệm, …..ũng ……ịu, …..ung tung,

2. ch hay tr:

hình ….òn, tập .…ung, ….í tuệ, bút ….ì, nhà ….ọ, ….ật tự.

a) Nối ô chữ cho thích hợp:

Đuôi bê

 

huơ huơ cái vòi

 

 

Chú voi

dài ngoẵng

 

 

Mẹ em

gọi hè

 

 

Chim quyên

làm việc đến khuya

b) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

- ui hay uôi v…vẻ, r’….

- ưi hay ươi tươi c… khung c…

 

BÀI TẬP ÔN Ở NHÀ HỌC SINH LỚP 2

Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020

MÔN TOÁN

1. Ôn bảng nhân từ bảng nhân 2 đến bảng nhân 5.

2. Muốn tìm số hạng trong một tổng ta làm như thế nào?

3. Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?

4. Muốn tìm số trừ ta làm thế nào?

TIẾNG VIỆT

1. Chính tả: Viết đoạn 3 bài Con chó nhà hàng xóm

Bài tập : Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a, (lấp , nấp)..............lánh

   (lặng, nặng) ............nề

   (lanh, nanh)..........lợi

    (lóng, nóng)...........nảy

b, Đặt câu để phân biệt các tiếng có trong 4 cặp ở ý a.

M: Ngôi sao lấp lánh  -  Bé trốn chị nấp sau cánh cửa.

 

BÀI TẬP ÔN Ở NHÀ HỌC SINH LỚP 3

Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020

MÔN TOÁN

Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm…

a. Năm 2010 có 366 ngày, 1 tuần lễ có 7 ngày. Vậy năm 2010 có ….. tuần lễ và ….. ngày.

b. Một hình vuông có chu vi là 36m. Cạnh của hình vuông đó là: ….. cm.

c. Cha 45 tuổi, con 9 tuổi thì tuổi con bằng ….. tuổi cha.

d. Một số chia cho 8 được thương là 6 và số dư là 4. Số đó là: ….

e. 12 gấp lên 5 lần rồi thêm 13 thì bằng: …..

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a. 504 x 6                                                c. 774 : 3

b. 205 x 7                                                d. 804 : 6

Bài 3: Tìm X

a. X + 1543 = 9662                                  b. X x 5 = 860

Bài 4: Có 35 mét vải, may mỗi bộ quần áo hết 3 mét vải. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải ?

Tiếng Việt

Câu 1: Luyện viết chữ hoa C, D, Đ (Mỗi chữ hoa viết 4 dòng)

Câu 2: Dựa vào mẫu đơn đã học em hãy viết Đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

BÀI TẬP ÔN Ở NHÀ HỌC SINH LỚP 4

Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020

MÔN TOÁN

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a) 2835 : 45 + 145 = ..............................       b) 4275 : 45 x 23 = ...........................

                               = ................................                                 = ...........................

Bài 2. Tìm x biết

a) 6 x x = 30612                                                     b) 24276 : x = 68

Bài 3: Một quầy hàng có 8 can nước mắm, mỗi can chứa 20 lít. Quầy hàng đã bán được   số nước mắm. Hỏi quầy hàng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 4: Một hình chữ nhật có diện tích là 1350 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng bằng 30cm.

TIẾNG VIỆT

Luyện từ và câu:

1. Gạch chân từ láy trong câu sau: “Đó chính là tiếng ngân nga thánh thót của chúng tôi”

2. Gạch chân tính từ trong câu sau: “Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp và dịu dàng xuống muôn vật”.

3. Trong câu: “Hoa, gió và sương quyết định đi hỏi bác gác rừng.” Bộ phận vị ngữ là:....................................................................................................................

 

BÀI TẬP ÔN Ở NHÀ HỌC SINH LỚP 5

Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2020

MÔN TOÁN

Câu 1. Tỉ số phần trăm của hai số 18 và 30 là:

A. 6%

B. 0,6%

C. 60%

D. 600%

Câu 2. Lớp 5A có 40 học sinh, Số học sinh nam chiếm 55% tổng số học sinh cả lớp. Vậy số học sinh nữ của lớp đó là:

A. 8 em

B. 18 em

C. 28 em

D. 22 em

Câu 3. Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

A. 60%

B. 40%

C. 150%

D. 80%

Câu 4. Một bao gạo cân nặng 55kg, vậy 6% bao gạo cân nặng là:

A. 3,3kg

B. 33kg

C. 0,33kg

D. 5,3kg

Câu 5. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

Description: Đề ôn tập ở nhà lớp 5

b) Mẫu: 0,57 …= 57 %

0,23 = …….. ; 0,123 = …….. ; 1,47 = ……… ; 0,9 = ……….

Câu 6. Tính:

a. 21% + 37% = ………. ;

b. 98% - 43% = ………….

c. 42% x 2 = ……….. ;

d. 64% : 2 = ………….

Câu 7. Tìm tỉ số phần trăm của hai số:

a. 8 và 32

b. 17 và 85

Câu 8. Lãi suất tiết kiệm là 0,58% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 6 000 000 đồng.Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu ?

Câu 9. Một cửa hàng đã bán được 240kg gạo và số gạo đó bằng 12,5% tổng số gạotrước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng có mấy tấn gạo ?

Câu 10. Hãy nêu tên đáy và đường cao tương ứng trong mỗi hình tam giác dưới đây:

Description: Đề ôn tập ở nhà lớp 5

MÔN TIẾNG VIỆT

I. Chính tả:

Điền từ có tiếng chứa vần iêm, im, iêp, ip vào các chỗ chấm sau.

- Lúa ……đã lấp ló đầu bờ.

- Lãn Ông là một người có trái ……nhân hậu.

- Súng …….là một loại súng đi săn của người dân tộc.

- Cuộc thi được truyền hình…..trên kênh VTV3.

II. Luyện từ và câu:

1. Tìm các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với các từ sau.

Từ

Đồng nghĩa

Trái nghĩa

Trung thưc

 

 

Nhân hậu

 

 

Cần cù

 

 

Dũng cảm

 

 

2. “Trắng bệch, trắng muốt, trắng ngần, trắng phau, trắng xóa” là những từ:

a. Đồng nghĩa

b. Đồng âm

c. Nhiều nghĩa

3. Câu kể sau đây thuộc kiểu câu gì?

“ Cây rơm đã cao và tròn nóc.”

………………………………………………………………………………………………

4. Xác định chủ ngữ trong câu sau.

Những mương lúa quanh năm khát nước được thay dần bằng ruộng bậc thang.

5. a. Tìm từ miêu tả một dòng sông ( suối, kênh) đang chảy và đặt câu với từ đó.

    b. Tìm từ miêu tả làn da của một cụ già và đặt câu với từ đó.

III. Tập làm văn:

Đề bài: Hãy tả hình ảnh một bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân.

Gợi ý:

1. Mở bài: Giới thiệu bác sĩ em định tả (Tên bác sĩ? Hoàn cảnh em gặp bác sĩ đó…)

2. Thân bài

a. Tả hình dáng: (dáng người, nước da, mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt, đôi môi, trang phục, giọng nói,…).

b. Tả hoạt động:

- Luôn mỉm cười chào khi khám bệnh.

- Một số hoạt động khám bệnh (đặt ống nghe kiểm tra nhịp tim, phổi; kẹp nhiệt

độ; đo huyết áp; tiêm thuốc…)

- Vừa khám và luôn hỏi han, động viên bệnh nhân. Cử chỉ thật ôn tồn thân thiết

- Dặn dò mọi người uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ…

3. Kết bài.

- Tình cảm của em đối với bác sĩ.

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 5
Tháng 06 : 96
Năm 2020 : 3.713