Saturday, 08/08/2020 - 04:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Yên Lạc 1

PHIẾU HỌC TẬP DÀNH CHO HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ NGÀY 06/04/2020

BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI LỚP 1

Thứ hai ngày 06 tháng 4 năm 2020

MÔN TOÁN

Bài 1.

a) Viết 3 lần bảng phép cộng trong phạm vi 8 và học thuộc.

b) Viết 3 lần bảng phép trừ trong phạm vi 8 và học thuộc.

Bài 2: Số

Description: Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 15

Bài 3. Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

10 – 1 … 6 + 2

6 + 4 ... 9 – 5

4 + 3 ... 7 + 1

10 – 5 … 4 + 3

8 – 3 … 7 – 5

8 – 5 … 9 – 6

2 + 2 … 10 – 6

10 + 0 ... 10 – 0

10 – 4 … 7 + 2

 

Bài 4. Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số:

Description: Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 19

     0                                                   5                                                   10

Bài 5. Tính

Description: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 17

Bài 6. Viết phép tính thích hợp:

Description: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 17

Bài 7. Trong hình bên dưới có:

Description: Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 15
a) Có ………… hình tam giác.

b) Có ………… hình vuông.

 

MÔN TIẾNG VIỆT

1. Đọc bài  uơn- uơt  (Trang 80- 81)

  - Vần không có âm cuối ưa (Trang 82-83)

2. Đọc bài oăn- oăt (Trang 86- 87)

3. Đọc và Viết bài sau

Mùa hạ

Sang tháng tư, xuân vừa tàn, nắng hạ tràn về. Mùa hạ là mùa của nắng, của mưa. Nắng chang chang, gay gắt. Mưa sầm sập đổ thật bất ngờ. Mùa hạ là mùa của hoa sen, hoa nhài, hoa loa kèn. Hoa sen toả ngan ngát. Hoa nhài, hoa loa kèn thì khoe sắc trắng giản dị mà mang đậm nét tinh khiết, thanh cao.

 

BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI LỚP 2

Thứ hai ngày 06 tháng 4 năm 2020

MÔN TOÁN

Bài 1: Tính nhẩm

9 + 7 =                                   5 + 7 =                              8 + 5 =

8 + 6 =                                   9 +4 =                               7 + 4 =

12 – 8 =                                 13 – 6 =                             12 – 5  =

14 – 6 =                                 13 – 9 =                             12 – 8 =

Bài 2: Tính

14 – 4 – 5 =

13 – 3 – 6  =

15 – 5 – 3  =

Bài 3: Đặt tính rồi tính

42 – 17 =                        63 – 48 =                          87 – 49 =

Bài 4: Tìm x

x  –  7 = 29                         17 + x = 51                         x + 16 = 38

Bài 5: Cây bưởi nhà em có 35 quả. Mẹ em đã bán 19 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả bưởi.

                *********************************************

                                             TIẾNG VIỆT

 

Bài 1. Đọc bài Tập đọc và trả lời các câu hỏi trong Tuần 19, 20

Bài 2. Chính tả: Viết đoạn 2 bài Thư trung thu

Bài 3. Tập làm văn: Viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu kể về con vật mà em yêu thích.

* Gợi ý:

  - Đó là con vật gì? Được nuôi ở đâu?

  - Đặc điểm bên ngoài của con vật?

  - Ích lợi của con vật đó?

 

 

BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI LỚP 3

Thứ hai ngày 06 tháng 4 năm 2020

MÔN TOÁN

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh

a) 3366 + 5544      b) 307 + 4279       c) 2672 + 3576

Bµi 2: Víi 4 ch÷ sè 0, 3, 4, 5.

a) H·y lËp c¸c sè cã 4 ch÷ sè sao cho mçi sè cã c¸c ch÷ sè kh¸c nhau.

b) S¾p xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.

Bµi 3: Tr­êng của bạn  Hoµ  cã sè häc sinh lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ s. Tr­êng của bạn S¬n  cã sè häc sinh nhiÒu h¬n tr­êng của Hoµ lµ 126 em. Hái c¶ hai tr­êng cã bao nhiªu häc sinh?

MÔN TIẾNG VIỆT

Bµi 1: T×m tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm

- cao nh­……….. - dai nh­……………

- vui nh­……….. - ®en nh­…………….

Bµi 2: §Æt 2 c©u trong ®ã mçi c©u sö dông mét h×nh ¶nh so s¸nh t×m ®­îc ë BT 1.

Bµi 3: T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong hai khæ th¬ sau rồi ghi vào bảng ở dưới:

a)                                          Nh÷ng ng«i sao trªn trêi

                                             Nh­ c¸nh ®ång mïa gÆt

                                             Vµng nh­ nh÷ng h¹t thãc

                                             Ph¬i trªn s©n nhµ em.

b)                                          VÇng tr¨ng nh­ l­ìi liÒm

                                              Ai bá quªn gi÷a ruéng

     Hay b¸c thÇn n«ng m­în

                                              Cña mÑ em lóc chiÒu.

Sự vật A

Từ so sánh

Sự vật B

a)

 

 

b)

 

 

 

 

BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI LỚP 4

Thứ hai ngày 06 tháng 4 năm 2020

MÔN TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 514625 + 82398;       b) 941302 - 298764;                c) 567 x 234;        d) 17826 : 48

Bài 2: Tìm x:

a) x x 405 = 86265                            b) 89658 : x = 293

Bài 3: Rút gọn phân số:

;

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

 

a. 8 yến = …….kg

b. 300 tạ =…….tấn

c. 2 tạ 34 kg = ……kg

d. 1800 kg =……..tạ

 

Bài 5:  Tổng số tuổi của hai mẹ con là 58 tuổi. Mẹ hơn con 26 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 4

 

I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi:

Vùng đất duyên hải

Ninh Thuận - vùng đất duyên hải quanh năm nắng gió - là nơi có nhiều khu vực làm muối nổi tiếng bậc nhất của cả nước như Cà Ná, Đầm Vua.

Nhờ thời tiết khô ráo, lượng mưa thấp, đất phù sa giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt, người dân Ninh Thuận đã phát triển mô hình trồng nho thành công. Vườn nho Ba Mọi có diện tích khoảng 15.000m2 là điểm du lịch sinh thái luôn mở rộng cửa chào đón du khách. Ninh Thuận có những đồi cát mênh mông trông giống sa mạc. Một bên là núi, một bên là biển, con đường nối dài bởi rừng nho, ruộng muối đã tạo nên tuyến đường ven biển lãng mạn nhất Việt Nam.

Đến Ninh Thuận, chỉ cần dậy thật sớm ra biển Ninh Chữ đón bình minh lên, bạn sẽ được trải nghiệm sống trong không khí mua bán tươi vui của cảng cá hay tham gia kéo lưới với ngư dân làng chài.

Trên hành trình rong ruổi khám phá Ninh Thuận, bạn sẽ được hưởng những luồng gió mát mẻ thổi về từ biển, không khí khô nhẹ dễ chịu, nắng nhiều nhưng không ra mồ hôi.

Ngoài những vườn nho xanh mướt, tháp Chàm cổ kính hay với biển xanh cát trắng, Ninh Thuận còn có những cánh đồng cừu rộng lớn… Đồng cừu An Hòa với số lượng đàn rất lớn từ vài trăm cho đến cả ngàn con.

Theo Tạp chí Du lịch

(Đánh dấu × vào ô trống trước ý đúng nhất của câu 1)

Câu 1. Ninh Thuận là vùng đất:

□ ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ nước ta.

□ duyên hải quanh năm nắng gió.

□ ở cao nguyên Đắk Lắk, Tây Nguyên.

□ ngập trũng quanh năm ở đồng bằng Nam Bộ

(Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống của câu 2)

Câu 2. Điều kiện thuận lợi để Ninh Thuận trồng nho thành công là:

□ Thời tiết khô ráo, lượng mưa thấp.

□ Đồi cát mênh mông trông giống sa mạc.

□ Đất phù sa giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt.

Câu 3. Đến biển Ninh Chữ lúc bình minh, du khách sẽ được trải nghiệm những gì?

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 4. Hãy nối từ ở cột A với từ ở cột B cho thích hợp.

Câu 5. Ngoài Ninh Thuận, em hãy viết một câu giới thiệu một cảnh đẹp khác của Việt Nam mà em biết.

……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..................................................................................................................................

(Em hãy đánh dấu × vào ô trước ý đúng nhất của câu 7)

Câu 6. Trong bài đọc có một dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang đó có tác dụng là:

□ Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.

□ Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.

□ Đánh dấu phần chú thích trong câu văn.

□ Đánh dấu các ý được liệt kê trong đoạn văn.

Câu 7. Trong đoạn 4: “Trên hành trình rong ruổi…không ra mồ hôi”.

Em hãy tìm và ghi lại:

- Động từ: …………………………………………………………..……………

- Tính từ: …………………………………………………………………………

Câu 8. Hãy nối cột A với từ ở cột B cho thích hợp.

Câu 9. Em hãy đặt một câu kể Ai thế nào? để chỉ đặc điểm bên ngoài hoặc tính tình một bạn trong lớp mà em yêu mến.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

II. Tập làm văn: Hãy tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.

 

 

 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP CHO HỌC SINH ÔN TẬP

(Ngày 06 tháng 4 năm 2020)

MÔN TOÁN

Bài 1: Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ trống.

   a .   56dm2 = …  m2                              72 dm2 23cm2  = …dm2            

   b.  23cm2 = …dm2                        2 cm2 5mm2  = …cm2            

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a.39,72 +  46,18           b. 95,64 – 27.35          c.31,05 x 2,6              d. 77,5 : 2.5

Bài 3: Tính

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4                            b)  28,7 + 34,5 x 2,4                            

Bài 4: Tính diện tích của mặt bàn hình tròn có bán kính 45cm

Bài 5. Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.

………………………………………………………………………..

MÔN TIẾNG VIỆT.

I. Đọc , hiểu: Đọc bài “ Thái sư Trần Thủ Độ ” ( SGK Tiếng Việt 5  tập 2 trang 15)  và trả lời các câu hỏi cuối bài.

II. Chính tả: Viết bài “ Cánh cam lạc mẹ” ( SGK Tiếng Việt 5  tập 2 trang 17) 

III.Tập làm văn:  Hãy viết hai đoạn kết bài theo hai cách cho đề văn sau:

Tả một người thân trong gia đình em.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 15
Năm 2020 : 4.358