Monday, 10/05/2021 - 13:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Yên Lạc 1

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TH YÊN LẠC I NĂM HỌC 2019 – 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

Biểu mẫu 05

PHÒNG GD ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN LẠC I

 

      Số: 02/TB - THYLI

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tểu học Yên Lạc I

Năm học: 2019 – 2020

 

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

Sinh năm 2013

Đã HT CT lớp 1

Đã HT CT lớp 2

Đã HT CT lớp 3

Đã HT CT lớp 4

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình của BGD

Chương trình của BGD

Chương trình của BGD

Chương trình của BGD

Chương trình của BGD

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Định kỳ hàng tháng, đột xuất khi cần thiết.

- Chăm chỉ, nghiêm túc.

- Định kỳ hàng tháng, đột xuất khi cần thiết.

- Chăm chỉ, nghiêm túc.

- Định kỳ hàng tháng, đột xuất khi cần thiết.

- Chăm chỉ, nghiêm túc.

- Định kỳ hàng tháng, đột xuất khi cần thiết.

- Chăm chỉ, nghiêm túc.

- Định kỳ hàng tháng, đột xuất khi cần thiết.

- Chăm chỉ, nghiêm túc.

 

 

IV

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể

Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể.

Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể.

 

Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể.

Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể.

 

 

V

 

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- 95,5 % học sinh có năng lực, phẩm chất xếp loại đạt trở lên.

- 95,5% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

- 100 % HS có sức khỏe loại tốt đủ điều kiện học tập.

- 98,6%học sinh có năng lực, phẩm chất xếp loại đạt trở lên.

- 98,6% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

- 100 % HS có sức khỏe loại tốt đủ điều kiện học tập.

- 98,2%học sinh có năng lực, phẩm chất xếp loại đạt trở lên.

- 98,2% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

- 100 % HS có sức khỏe loại tốt đủ điều kiện học tập.

- 98 % có năng lực, phẩm chất xếp loại đạt trở lên.

- 98% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

- 100 % HS có sức khỏe loại tốt đủ điều kiện học tập.

- 100 % có năng lực, phẩm chất xếp loại đạt trở lên.

- 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

- 100 % HS có sức khỏe loại tốt đủ điều kiện học tập.

 

VI

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

- 95,7% học sinh có khả năng tiếp tục học tập ở lớp trên sau khi hoàn thành chương trình lớp đang học.

98,6% học sinh có khả năng tiếp tục học tập ở lớp trên sau khi hoàn thành chương trình lớp đang học.

98,2% học sinh có khả năng tiếp tục học tập ở lớp trên sau khi hoàn thành chương trình lớp đang học.

98% học sinh có khả năng tiếp tục học tập ở lớp trên sau khi hoàn thành chương trình lớp đang học.

100% học sinh có khả năng tiếp tục học tập ở lớp trên sau khi hoàn thành chương trình lớp đang học.

 

                                                                    Yên Lạc, ngày 20 tháng 9 năm 2019

                                                                   Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

                                                                                                                         Hoàng Thị Liên

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 05 : 171
Năm 2021 : 1.084